Faqja e Parë
Kush jemi ne?
Aktiviteti
Struktura Organizative
Biznesi
Njoftime
Kontaktoni
Të dhënat e ndryshuara në sistemin e taksave reflektohen çdo ditë!
    
Vendosni përdoruesin dhe fjalëkalimin.
 
 
Njoftim per subjektet
Në kuadër të ndryshimit të paketës fiskale, Ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vend Më shumë..
[1]
2
3
4
5
6
7
8
Masat shtrënguese
Ligji.9723,dt.03.05.2007 QKR
Ligji.9920 Procedurat Tatimore në RSH
Taksa e tabeles
Udhëzim 24,dt.02.09.2008 Procedurat Tatimore
Ligji.9632.dt.30.10.2006.Sist.Tak.Vendore
Më shumë
Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore nis për herë te parë një risi eksluzive:
E drejta për tu dëgjuar

Këtu të gjithë vizitorët e faqes, mund të postojnë ankesat e tyre në lidhje me :
1. Problemet rreth faqes.
2. Probleme me formularët
3. Paqartesi rreth përdorimit
4. Të tjera..
  Vazhdo...