Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Ankesa

  DREJTORIA E
  PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

  ANKESË/KËRKESË

  Sharkoni formularin me poshte:

  Dergoni formularin e plotesuar:


  Emaili juaj:

  NIPT/Kod Vendor:
  Ngarko:

  DPTTV