Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Si të paguajnë Taksat qytetarët

1. Pagesa e Taksës mbi Ndërtesën: Për kategorinë “Ndërtesa banimi” (nënkupton banesën në pronësi ku taksapaguesi ka banimin e zakonshëm) dhe kategorinë “Ndërtesa në pronësi më shumë se një banesë” (taksapaguesit të cilët kanë në pronësi më shumë se një banesë), detyrimi paguhet në 12 këste të barabarta, për çdo muaj përkatësisht nga çdo familje. […]

Read More
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
DPTTV