Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Kush jemi

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore  (DPTTV) udhëhiqet nga një sërë parimesh si: Paanshmëria dhe uniformiteti në zbatimin efektiv të legjislacionit tatimor; Përkrahja dhe nxitja e vetëvlerësimit dhe […]

Read More
DPTTV