Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Njoftim për subjektet

Në kuadër të ndryshimit të paketës fiskale, Ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” me ndryshimet e fundit, miratimit të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr.59 dt.30.12.2015 “ Për […]

Read More

Inagurimi i zyrave

Më datë: 21 Dhjetor 2010 Inagurohen zyrat e reja për Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore. Sipërmarrësit dhe qytetarët e kryeqytetit tashmë taksat e tyre ndaj Bashkisë së Tiranës do […]

Read More
DPTTV