Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Shërbimet e DPTTV në portalin qeveritar e-Albania

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, në kuadër të reformës së deregulimit, si një nga nismat më të rëndësishme të qeverisë shqiptare, për lehtësimin dhe modernizimin e shërbimeve publike, bën me dijë se bizneset dhe qytetarët të cilët paguajnë taksa dhe tarifa vendore tashmë do të mund të kryejnë veprime nga platforma elektronike […]

Read More
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
DPTTV