Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

12 Prill, 2019

Taksa e tabelës informuese

Taksës së tabelës informuese i detyrohen ato subjekte që kanë të vendosur një ose më shumë tabela identifikimi jashtë ambientit, ku ushtrojnë aktivitetin.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
DPTTV