Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Janar 12, 2018

Taksat që paguajnë qytetarët

Taksa mbi pasuritë e paluajtshme e cila përbëhet nga:

– Taksa mbi Ndërtesën
– Taksa mbi Tokën bujqësore
– Taksa mbi truallin
– Taksa e përkohshme për Infrastukturën Arsimore

DPTTV
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial